Biljana Viduka, 13. 2. 2014.

Entrepreneurial Aspirations of High Vocational School Students

Entrepreneurial Aspirations of High Vocational School Students

Komisija za odbranu:

  1. Dr Vojin Šenk, redovni profesor,  Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, predsednik
  2. Dr Ivana Katić, docent, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, član
  3. Dr Milka Oljača, redovni profesor, Filozofski fakultet u Novom Sadu, član
  4. Dr Jelena Borocki, docent, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, mentor

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži