IDENTIFIKOVANJE RESURSA I INOVATIVNO KORIŠĆENJE ŠANSI

IDENTIFIKOVANJE RESURSA I INOVATIVNO KORIŠĆENJE ŠANSI

Da li želite da naučite kreativan način razmišljanja? Da li biste želeli da naučite kako da identifikujete resurse i kako da ih klasifikujete?
Ovaj trening ima za cilj da razumeta process nastanka inovacije i da naučite kreativni način razmišljanja.

INTERNET MARKETING

INTERNET MARKETING

Da li imate potrebu da proširite svoje poslovanje i na internet? Da li imate potrebu za jednostavnim i jeftinim alatima kojima ćete pratiti potrebe i navike svojih klijenata? Da li želite da naučite o internetu dovoljno da možete programerima da precizno saopštite svoje potrebe? Da li želite da naučite kako da se jaftino promovišete na internetu i da pritom možete da pratite efekte te promocije?

KAKO DA USAVRŠIM SVOJE KOMUNIKACIONE/PRODAJNE/PREZENTACIONE SPOSOBNOSTI?

KAKO DA USAVRŠIM SVOJE KOMUNIKACIONE/PRODAJNE/PREZENTACIONE SPOSOBNOSTI?

Da li želite da bolje komunicirate sa kucpima, poslovnim partnerima i/ili investitorima? Da li želite da držite efektne prezentacije svoje inovacije? Ili želite da usavršite svoje prodajne veštine?

FORMULISANJE STRATEGIJE ZA INOVATIVNO POSLOVANJE

FORMULISANJE STRATEGIJE ZA INOVATIVNO POSLOVANJE

Da li Vam je potrebno da dobro razumete i definišete strategiju izlaska na tržište za svoju inovaciju? Da li želite da naučite da strateški razmišljate? Ili želite da pronađete način da idete „ispod radara“ konkurencije?

KAKO DA KREIRAMO TRŽIŠTE ZA SVOJU INOVACIJU

KAKO DA KREIRAMO TRŽIŠTE ZA SVOJU INOVACIJU

Da li Vam je potrebno da dobro razumete i definišete novinu svoje inovacije? Da li želite da drugačijim očima vidite svoje tržište? Ili želite da pronađete kupce za svoju inovaciju?

KAKO DA SE PRIPREMIM ZA POSLOVNI ŽIVOT?

KAKO DA SE PRIPREMIM ZA POSLOVNI ŽIVOT?

Želite li da pronađete način da upravljate svojim životom? Ovaj trening ima za cilj da Vas osposobi da razumete poslovni svet, da razumete sebe, i druge, kao i da naučite da kreativno razmišljate.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži