Cenovnik

Cenovnik

Cenovnik Prateći troškovi studija

Podaci za uplate troškova:
Primalac: Univerzitet u Novom Sadu
Broj žiro računa: 840-631666-25
Model 97 Poziv na broj: 05101636534

 

Napomena: studenti upisani od školske 2012/2013 koriste svoj jedinstveni poziv na broj.

 

Svrha:
Polaganje klasifikacionog ispita
5.000,00 dinara
Materijalni troškovi upisa
5.000,00 dinara
Overa semestra
2.000,00 dinara
Prijava za polaganje ispita
1.000,00 dinara
Uverenja i potvrde
1.000,00 dinara
Uverenje o završenim master studijama 1.000,00 dinara
Izdavanje diplome o završenim master studijama sa dodatkom diplomi 5.000,00 dinara
Pravilnik stupa na snagu 26.02.2013. godine.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži