Informacije za studente

O studijama

Studentski web servis

Servisu se pristupa putem linka http://student.ris.uns.ac.rs/.
Studentski web servis, studentima pruža mogućnost pregleda statusa na studijama (trenutno upisan semestar, prijavljeni ispiti, položeni ispiti, uplaćeni troškovi, eventualna dugovanja), kao i online prijave ispita.

Servis funkcioniše samo za studente upisane od školske 2012/2013. godine.

 

Uputstvo za dostavljanje završnog rada

Senat Univerziteta u Novom Sadu je na sednici održanoj 17. novembra 2011. godine doneo Odluku o čuvanju završnih radova na osnovnim i master akademskim studijama.

 

Obrasci za prijavu završnog rada:

icon
Document DOC, 59.50 KB, 34 downloads, 16 Feb, 2016 16:04

icon
Document DOC, 78.00 KB, 24 downloads, 16 Feb, 2016 16:05

icon
Document DOC, 70.50 KB, 20 downloads, 16 Feb, 2016 16:05

icon
Document DOC, 187.50 KB, 18 downloads, 16 Feb, 2016 16:06

U skladu sa ovom Odlukom i student predaje ovlašćenom radniku stručne službe Univerziteta završni rad u štampanom obliku potpisan od strane mentora u broju primeraka koji odgovara broju članova komisije za ocenu i odbranu rada, jedan primerak za Centralnu biblioteku Univerziteta i elektronski primerak rada u PDF formatu.

 

icon
Document DOC, 0.81 MB, 20 downloads, 16 Feb, 2016 15:59

icon
Document DOC, 28.50 KB, 13 downloads, 16 Feb, 2016 16:00

Odštampani primerci završnog rada predaju se u tvrdom ili mekom povezu.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži