Daniela Spasovska (rođena Stevanović), 26. 4. 2013.

Entrepreneurship in Creative Industries: How can Macedonia Score High in the World Creative Economy

Entrepreneurship in Creative Industries: How can Macedonia Score High in the World Creative Economy

 

Komisija za odbranu:

  1. dr Vojin Šenk, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, predsednik
  2. dr Dušan Dobromirov, docent Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, član
  3. dr Bahrija Umihanić, gostujući profesor UNESKO katedre, mentor

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži