KAKO DA USAVRŠIM SVOJE KOMUNIKACIONE/PRODAJNE/PREZENTACIONE SPOSOBNOSTI?

KAKO DA USAVRŠIM SVOJE KOMUNIKACIONE/PRODAJNE/PREZENTACIONE SPOSOBNOSTI?

Da li želite da bolje komunicirate sa kucpima, poslovnim partnerima i/ili investitorima? Da li želite da držite efektne prezentacije svoje inovacije? Ili želite da usavršite svoje prodajne veštine?

Ovaj trening ima za cilj da Vas osposobi da pravilno pripremite i realizujete poslovni sastanak, da prihvatite i razumete komentare kupaca u vezi sa Vašom inovacijom, da usavršite komunikacione veštine, a sve to u cilju bolje prezentacije i prodaje Vaše inovacije .

Ovaj trening je kreiran za sve vas, Inovatore, koji želite da efektno, stimulativno i iskreno prezentujete svoju inovaciju. 

Kome je trening namenjen

Trening je namenjen malim (inovativnim) preduzećima koji žele da usavrše svoje komunikacione i prodajne veštine.

Sadržaj treninga:

 • Kako da postanem uspešan govornik
 • Kako da se pravilno pripremim i realizujem poslovni sastanak
 • Kako da prihvatim i razumem komentare kupaca
 • Kako da prezentujem svoje inovativno poslovanje
 • Kako da uspešno pregovaram
 •  

Koristi za Vaše preduzeće:

 • Naučićete da razumete svoju i tuđu verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • Naučićete da slušate i razumete svoje kupce
 • Shvatićete kako da rešite nezadovoljstvo kupaca
 • Poboljšaćete svoju veštinu vođenja poslovnog razgovora
 • Poboljšaćete veštinu prezentovanja svog inovativnog poslovanja
 • Shvatićete kakvo sve pregovanje postoji i šta je cilj vašeg pregovaranja i kako ga učiniti dobrim
 • Stvorićete osnovu za dalju edukaciju u smeru prodajnih veština
 • Dobićete materijal koji će vam služiti kao dobar podsetnik i vodič
 •  

Potrebno predznanje:

Nikakvo. U toku treninga radićemo na usavršavanju Vaših trenutnih komunikacionih, prodajnih i prezentacionih sposobnosti.

Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih vežbi. Imaćete neposredni kontakt sa trenerom i tokom treninga bavićemo se Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Materijali: materijale za vežbu dobićete na samom treningu. Prezentacije ćete dobiti putem mejla, nakon odslušanog treninga.

Trajanje: 3 dana, od 10h do 17h

Broj polaznika: maksimalno 15

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži