Poziv za predaju radova za ECIE 2013

Poziv za predaju radova za ECIE 2013

18.2.2013.

Otvoren je poziv za predaju radova za 8. Evropsku konferenciju o inovativnosti i preduzetništvu i traje do 28. februara 2013. Konferencija, koja će se održati na Hogeschool-Universiteit u Briselu u periodu od 19 do 20 septembra 2013, biće prilika za naučnu diskusiju i međunarodnu saradnju u velikom broju oblasti povezanih sa najnovijim trendovima u inovacijama.

Više informacija na http://wbc-inco.net/object/news/11067

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži