Raspisan je konkurs za upis na Međunarodni poslovni koledž Mitrovica

Raspisan je konkurs za upis na Međunarodni poslovni koledž Mitrovica

objavljeno 4.7.2012.

Koledž nudi dvogodišnje strukovne i profesionalne kvalifikacije, licencirane od strane EU-a po pravilima Bolonjske deklaracije. Nakon dve godine,studentima je omogućeno da prošire ili ”unaprede” njihove kvalifikacije do diplome osnovnih strukovnih studija (BA).

Sva predavanja na IBCM-u se održavaju na engleskom jeziku i integrisani su u Sistem evropskog kreditnog transfera (ECTS). Nakon prvog semestra, studenti IBCM-a moraju izabrati smer na koji će se fokusirati. IBCM nudi sledeće smerove: Marketing i menadžment (poslovne studije), Javna administracija i Poljoprivreda i zaštitu životne sredine.
 

Međunarodni poslovni koledž Mitrovica IBCM je međunarodna registrovana neprofitabilna obrazovna ustanova. Osnovana je u martu 2010 od strane SPARK-a a od donacija Švedske Međunarodne Agencije za Razvoj i Saradnju SIDA, Danskog Ministarstva Spoljnih Poslova iHolandskog Ministarstva za Razvoj i Saradnju.

Onlajn prijavljivanje se vrši popunjavanjem obrasca, a više informacija se može pronaći na vebsajtu http://ibcmitrovica.eu.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži