Dragana Vorkapić, 1. 11. 2013.

Start-up financing and company survival rate interdependance

Start-up financing and company survival rate interdependance

 

Komisija za odbranu:

  1. Dr Vojin Šenk, redovni profesor,  Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, predsednik
  2. Dr Mladen Radišić, docent, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, član
  3. Dr Dušan Dobromirov, docent, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, mentor

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži