Elena Zaputović, 20. 3. 2012.

Impact of international investment projects in Montenegro on entrepreneurship development: Example of Porto Montenegro project

Impact of international investment projects in Montenegro on entrepreneurship development: Example of Porto Montenegro project

 

Komisija za odbranu:

  1. Dr Olga Hadžić, redovni profesor, Priordno-matematički fakultet u Novom Sadu, predsednica
  2.  Dr Vojin Šenk, redovni profesor,  Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, član
  3.  Dr Dušan Dobromirov, docent, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, član
  4.  Dr Bahrija Umihanić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli, gostujući profesor na UNESCO katedri, mentor

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži