KAKO DA KREIRAMO TRŽIŠTE ZA SVOJU INOVACIJU

KAKO DA KREIRAMO TRŽIŠTE ZA SVOJU INOVACIJU

Da li Vam je potrebno da dobro razumete i definišete novinu svoje inovacije? Da li želite da drugačijim očima vidite svoje tržište? Ili želite da pronađete kupce za svoju inovaciju?

Ovaj trening ima za cilj da Vas osposobi da istražujete i razvijate novo, odnosno postojeće, tržište za svoje inovativne proizvode/usluge, da znate kako da dođete do svojih kupaca, da saznate šta oni zapravo žele kako biste zadobili njihovo poverenje za svoj proizvod, i time osmislili pravi način izlaska na tržište.

Ovaj trening je osmišljen za sve vas, Inovatore, koji želite da aktivno i inovativno radite na kreiranju tržišta za svoju inovaciju. 

Kome je trening namenjen

Trening je namenjen malim (inovativnim) preduzećima koji su razvili inovativni proizvod/uslugu/proces/softver i žele da ga plasiraju na tržište. Ovaj trening je namenjen, takođe, i malim preduzećima koji žele da na inovativni način posmatraju svoje tržište i pronađu kupce za postojeće proizvode/usluge.

Sadržaj treninga:

 • Određivanje tipa inovacije koji ste razvili
 • Istraživanje postojećeg/novog tržišta kupaca
 • Istraživanje koji bi posao Vaša inovacija kupcu trebalo da obavi
 • Određivanje veličine tržišta i tržišnog potencijala
 • Poređenje sa direktnom/indirektnom konkurencijom
 • S čime izlazite na tržište?
 •  

Koristi za Vaše preduzeće:

 • Naučićete da definišete gde je novina vaše inovacije
 • Naučićete da slušate i razumete svoje kupce
 • Shvatićete ulogu inovativnog načina razmišljanja kada je u pitanju tržište
 • Poboljšaćete svoje tržišne i strateške sposobnosti
 • Stvorićete osnovu za dalju edukaciju u smeru strateškog inoviranja svog poslovanja
 • Dobićete materijal koji će vam služiti kao dobar podsetnik i vodič
 •  

Potrebno predznanje:

Nikakvo. U toku treninga razvijaćemo naznačene teme korak po korak na primerima Vaše inovacije

Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih vežbi. Imaćete neposredni kontakt sa trenerom i tokom treninga bavićemo se Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Materijali: materijale za vežbu dobićete na samom treningu. Prezentacije ćete dobiti putem mejla, nakon odslušanog treninga.

Trajanje: 2 dana, od 10h do 17h

Broj polaznika: maksimalno 25

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži