KAKO DA SE PRIPREMIM ZA POSLOVNI ŽIVOT?

KAKO DA SE PRIPREMIM ZA POSLOVNI ŽIVOT?

Želite li da pronađete način da upravljate svojim životom? Ovaj trening ima za cilj da Vas osposobi da razumete poslovni svet, da razumete sebe, i druge, kao i da naučite da kreativno razmišljate.

Da li Vam je potrebno da dobro razumete šta poslodavac traži? Da li želite da naučite da strateški razmišljate o svom poslovnom životu? Ili želite da pronađete način da upravljate svojim životom? Da li želite da znate koje su Vaše snage i slabosti? Ili Vam je potrebno da znate da komunicirate na različitim nivoima?

Ovaj trening ima za cilj da Vas osposobi da razumete poslovni svet, da razumete sebe, i druge, kao i da naučite da kreativno razmišljate.

Ovaj trening je osmišljen za sve vas, koji želite da upravljate svojim poslovnim životom.

Kome je trening namenjen

Trening je namenjen studentima (apsolventima) koji razmišljaju o svom budućem zaposlenju i poslovnom životu.

Sadržaj treninga:

 • Razlika između znanja/posla/sposobnosti
 • Razumevanje sebe, drugih i okruženja
 • Šta preduzeća traže od novo zaposlenih?
 • Različiti načini rešavanja problema
 •  

Koristi za Vas:

 • Shvatićete šta poslodavac traži
 • Naučićete kako se efikasno i efektivno rešavaju konflikti (sa sobom i sa drugima)
 • Razumećete razliku između posla, znanja i sposobnosti
 • Upoznaćete svoje snage i slabosti
 • Razumećete šta znači poslovna kultura
 • Stvorićete osnovu za dalju edukaciju u finansijskom smeru
 • Dobićete materijal koji će vam služiti kao dobar podsetnik i vodič
 •  

Potrebno predznanje:

Nikakvo. U toku treninga razvijaćemo naznačene teme korak po korak na Vašim primerima

Trening je kombinacija predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i gosta iz preduzeća. Imaćete neposredni kontakt sa trenerom i tokom treninga bavićemo se Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Materijali: materijale za vežbu dobićete na samom treningu. Prezentacije ćete dobiti putem mejla, nakon odslušanog treninga

Trajanje: 2 dana, od 10h do 17h

Broj polaznika: maksimalno 25

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži