Akreditovan je studijski program Preduzetnistvo

Akreditovan je studijski program Preduzetnistvo

objavljeno 6.2.2012.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta u okviru VI ciklusa akreditovala je studijski program master akademskih studija Preduzetništvo, koji se realizuje u okviru UNESCO katedre za studije preduzetništva.

Više informacija o programu možete pročitati na stranici studije.

Preuzmite uverenje o akreditaciji ovde.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži