Anketa za studente - rok 20.6.2013.

Anketa za studente - rok 20.6.2013.

4.6.2013. Poštovani studenti,

Obraćamo Vam se sa molbom da omogućite realizaciju jednog sveobuhvatnog naučnog istraživanja u vezi sa ispitivanjem kvaliteta visokoškolske nastave na fakultetima u okviru Univerziteta u Novom Sadu.

Cilj navedenog istraživanja je da se utvrdi uticaj kvaliteta visokoškolske nastave na razvoj opštih sposobnosti i kompetencija studenata, kao i zadovoljstvo korisnika obrazovnom uslugom na Univerzitetu.

Stoga Vas najlepše molimo da popunjavanjem ankete koja se nalazi na linku

http://anketa-kvalitet-obrazovanja.tk/index.php/276448?lang=sr-Latn

omogućite da se navedeno istraživanje realizuje, a verujemo da će njegovi rezultati biti uskoro dostupni širokoj stručnoj i naučnoj javnosti.

Unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji i pomoći u realizaciji istraživanja.

Studentska služba UNS a

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži