International Liberty & Entrepreneurship Camp Lithuania

International Liberty & Entrepreneurship Camp Lithuania

objavljeno 30.5.2011.

Pozivamo sve studente da se prijave za učešće u letnjem kampu koji će biti organizovan u mestu Trakai u Litvaniji od 11. do 15. avgusta . Mogućnost da borave u kampu, zajedno sa profesionalnim investitorima i uspešnim preduzetnicima, imaće 50 odabranih studenata iz više od 10 zemalja. Tokom 5 dana, studenti će naučiti kako da naprave pare, kontrolišu vreme i postanu uspešni. Organizatori pokrivaju sve troškove smeštaja, ishrane i transporta od Vilniusa do Trakaia. Nije predvidjena nikakva kotizacija za učešće u kampu. Krajnji rok za apliciranje je 15. jun. Više informacija na www.blacksmithcamp.com ili emailom na v@blacksmith.cc.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži