Konkurs za upis na master studije iz preduzetništva za 2011/12

Konkurs za upis na master studije iz preduzetništva za 2011/12

objavljeno 7.6.2011.

U skladu sa Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta APV na fakultetima UNS u školskoj 2011/2012. godini, koja je doneta 4. maja 2011. godine, Senat Univerziteta u Novom Sadu je raspisao Konkurs za upis na master akademske studije.

Konkurs za upis na master studije iz preduzetništva UNESCO katedre možete pročitati ovde>>.
Prijavni list>>

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži