In Memoriam: dr Dragan Lajović

In Memoriam: dr Dragan Lajović

In Memoriam: dr Dragan Lajović

U utorak, 7. maja 2013. u teškoj saobraćajnoj nesreći život je izgubio dr Dragan Lajović, dekan Ekonomskog fakulteta u Podgorici i gostujući profesor UNESCO katedre za studije preduzetništva. Pamtićemo njegovu vrednoću, motivisanost i entuzijazam.

Dragan Lajović je rođen 1965. godine u Podgorici. Diplomirao je 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Posdiplomske studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i magistrirao 1997. godine na temi “Uloga Fonda za razvoj Republike Crne Gore u podsticanju preduzetništva". Doktorsku disertaciju "Mogućnost razvoja investicionih fondova u našim uslovima", odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2001. godine. Nedavno je izabran za dekana Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Od 2009. godine je kao gostujući profesor, na Univerzitetu u Novom Sadu, na studijama Preduzetništvo UNESCO katedre, predavao predmet Poslovna etika.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži