UNESKO katedra na Startup Live

UNESKO katedra na Startup Live

25.3.2013.

UNESKO katedra za studije preduzetništva, podržala je održavanje manifestacije Startup Live Novi Sad #1, kroz aktivno uključivanje studenata i nastavnika.

Studenti Preduzetništva formirali su tim koji će se takmičiti u zvaničnoj konkurenciji sa drugim prijavljenim startup-ima. Na ovaj način poslovna ideja, rođena tokom izrade ispitnih radova, biće predočena potencijalnim investitorima.

Studenti koji ostanu izvan tima, biće prisutni na događaju kao pridruženi članovi drugih timova ili kroz učešće na obukama organizovanim tokom manifestacije. Sa ciljem motivisanja studenata,i njihovog što aktivnijeg uključivanja radi sticanja dragocenog iskustva, studentima će angažovanost na Startup Live-u biti evidentirana kao praktična nastava na predmetu „Preduzetništvo u visokim tehnologijama“.

Pored učešća studenata u programskim aktivnostima ove manifestacije, UNESKO katedra podržala je događaj i kroz učešće prof. dr Vojina Šenka, inače nastavnika na studijama Preduzetništva, u ulozi mentora.

STARTUP LiVE Novi Sad #1 je internacionalni poslovni događaj koji ima za cilj da okupi i poveže inovativne i kreativne ljude različitih profesionalnih profila u nameri da promoviše i podstakne preduzetništvo.

Ovaj događaj nudi mogućnost učesnicima da predstave svoje ideje i projekte potencijalnim investitorima i saradnicima, dobiju savete od pažljivo biranih stranih i domaćih mentora čiji zadatak je da motivišu i usmere timove okupljene oko konkretne poslovne ideje, kako bi njihov projekat ostvario maksimalni profesionalni i komercijalni potencijal.

STARTUP LiVE Novi Sad #1 će se održati od 12. do 14. aprila 2013. godine u prijatnom ambijentu kongresnog kompleksa CePTOR na Fruškoj gori (Andrevlje) u blizini Novog Sada.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži