Najavljujemo 18-tu McGill medjunarodnu konferenciju preduzetništva

Najavljujemo 18-tu McGill medjunarodnu konferenciju preduzetništva

Najavljujemo, 18-tu po redu, McGill medjunarodnu konferenciju preduzetništva, koja se u saradnji sa UNESCO katedrom za predzetništvo, biti održana na Univerzitetu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al-Ain, UAE, od 28. februara do 3. marta, 2015.

Konferencija ima za cilj da okupi vodeće naučnike iz ove oblasti, iskusne preduzetnike i kreatore politika, zainteresovane za oblast medjunarodnog preduzetništva, internacionalizaciju i razvom malih i srednjih preduzeća.

Cilj konferencije je da se predstave nove ideje za buduća istraživanja. Konferencija će obrađivati teme internacionalizacije preduzetništva i internacionalizacije malih i srednjih preduzeća, i odvijaće se u tri segmenta: Radionice namenjene istraživačima, Radionice namenjena biznis sektoru i Doktorski kolokvijum.

Više informacija o skupu možete pronaći ovde>>

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži