Najavljujemo završnu konferenciju projekta „Istraživanje razvojnog modela treće misije UNS-a“

Najavljujemo završnu konferenciju projekta „Istraživanje razvojnog modela treće misije UNS-a“

Najavljujemo završnu konferenciju projekta „Istraživanje razvojnog modela treće misije UNS-a“

Pozivamo Vas da prisustvujete završnoj konferenciji projekta „Istraživanje razvojnog modela treće misije Univerziteta u Novom Sadu“, koja će biti održana 29. maja 2015. godine sa početkom u 11 sati u centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu (multimedijalna sala na I spratu). Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja, sprovedenog na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Preliminarnu satnicu konferencije možete preuzeti ovde>>.

Predmet istraživanja projekta su ključni aspekti strateškog pristupa procesu razvoja Univerziteta u Novom Sadu kao preduzetničkog univerziteta i podizanje njegove konkurentnosti u pogledu kvaliteta naučno-istraživačkog i obrazovnog rada, a samim tim i njegove internacionalizacije.
Iskoristili bismo priliku da se još jednom zahvalimo svima koji su učestvovali u realizaciji istraživanja.
Projekat se realizuje na UNESCO katedri za studije preduzetnistva Univerziteta u Novom Sadu, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži