Osnivanje Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - UCIMSI

Osnivanju Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Na predlog Senata Univerziteta u Novom Sadu broj 04-29/15-31 od 28. novembra 2019. godine, Savet Univerziteta u Novom Sadu, na 7. sednici održanoj 23. decembra 2019. godine doneo je Odluku o osnivanju Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - UCIMSI i ukidanju Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - ACIMSI, UNESKO katedre za studije preduzetništva, Univerzitetskog centra za primenjenu statistiku, Univerzitetskog centa za razvoj obrazovanja i Centra za strategijske i napredne studije broj 01-74/7-5-1 od 23. decembra 2019. godine.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži