Poziv na konferenciju "Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga"

Poziv na konferenciju "Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga"

objavljeno 04.04.2011.

Poštovani,

UNESCO katedra za studije preduzetništva na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru TEMPUS projekta HELP koji podržava Evropska komisija, organizuje konferenciju pod nazivom "Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga", sa ciljem podsticanja dijaloga izmedju Univerziteta i njegovih stejkholdera o programima studija, kurseva i treninga koje organizuje Univerzitet.

Konferencija će biti održana u četvrtak, 14.04.2011. u periodu od 14.00 do 17.15 časova, u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka (Trg Dositeja Obradovića 6). U 13.00 časova biće organizovan koktel dobrodošlice.

Da bi se obezbedila održivost započetih aktivnosti u organizovanju treninga iz veština u okviru UNESCO katedre za studije preduzetništva, na UNS planira se pokretanje projekta One Stop Shop, koji će biti predstavljen na samoj konferenciji.

Nadamo se da ćemo imati priliku da Vas sretnemo na Univerzitetu u Novom Sadu.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Fuada Stanković
lokalni koordinator HELP projekta

Šef Stručnog Veća UNESCO Katedre:
Prof. dr Vojin Šenk

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite na telefon 063/113-3012 (Vladimir Nikić) ili na unescochair@uns.ac.rs.

Kompletan poziv
Ciljeve samog projekta možete pročitati ovde>>

Program konferencije možete preuzeti ovde>>

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži