Poziv na konferenciju "Preduzetništvo u Kreativnim industrijama"

Poziv na konferenciju "Preduzetništvo u Kreativnim industrijama"

Poziv na konferenciju "Preduzetništvo u Kreativnim industrijama"

13.11.2012. Pozivamo Vas na konferenciju pod nazivom „Preduzetništvo u kreativnim industrijama“, koja će se održati u petak, 16.11.2012. u periodu od 12 do 16 časova na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (amfiteatar A2 na departmanu za Biologiju).
Cilj konferencije je da se predstave aktivnosti koje se sprovode sa ciljem podsticanja razvoja preduzetništva u kreativnim industrijama, kao i promovisanje preduzetništva uopšte.

Ovom Konferencijom UNESCO Katedra za studije preduzetništva želi da da doprinos „Globalnoj nedelji preduzetništva“, koja se ove godine u čitavom svetu održava od 12. do 18.11.2012. Agendu konferencije preuzmite ovde>>

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži