Projekat ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

Projekat ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

5.11.2012.

Fond socijalne i demokratske inicijative- FOSDI realizuje projekat ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – obuke i radionice za preduzetnice i aktivistkinje civilnog društva u periodu novembar-decembar 2012. Organizatori pozivaju zainteresovane da se uključe u realizaciju seminara, kao partneri/partnerke ili/i učesnici u radu radionica.

Seminari će se održavati u Beogradu, (16. ili 17.XI), Novom Sadu, (23. ili 24.XI) Užicu (7. ili 8. XII) i Nišu (14. ili 15. XII), kao jednodnevne ili dvodnevne, u zavisnosti od broja prijavljenih učesnica.

Polaznice seminara dobijaju sertifikat o učešću na završnom događaju „closing event” projekta.

Svoje učešće u projektu (radionicama) potrebno je potvrditi e.mailom najkasnije do 10. XI 2012.
Za sve informacije obratite se Loli Milojević, e.mail: lola.milojevic2010@gmail.com ili mob. 063-243-799 ili office@fosdi.org.rs.

Pročitajte više informacija o seminarima ovde>>

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži