Poziv na konferenciju “Da li je preduzetništvo za mene?”

Poziv na konferenciju “Da li je preduzetništvo za mene?”

Dana 21. aprila 2016. u Amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (adresa: Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad), održaće se konferencija pod naslovom “Da li je preduzetništvo za mene?”. Organizovanjem konferencije “Da li je preduzetništvo za mene?” će biti obeleženo deset godina od osnivanja UNESCO katedre za studije preduzetništva.  

Prva  aktivnost je saradnja sa UNESCO katedrom za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu u organizaciji konferencije pod nazivom: “Da li je preduzetništvo za mene?”

Osnovni cilj ovogodišnjih aktivnosti je promocija preduzetništva u gradu Novom Sadu. Tokom godine biće kroz razne manifestcaije promovisane uspešne preduzetničke priče iz Novog Sada, diskutovaće se sa preduzetnicima o problemima u poslovanju, kao i o mogućnostima za unapređenje poslovanja.

Organizovanjem konferencije “Da li je preduzetništvo za mene?” će biti obeleženo deset godina od osnivanja UNESCO katedre za studije preduzetništva.  

Od osnivanja UNESCO katedra za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu (UCES) aktivno je bila uključena u promociju preduzetništva i preduzetničke kulture, kako na univerzitetu, tako i u široj zajednici. Usmerena je ka studentskom preduzetništvu, povezivanju univerziteta i privrede, podršci inovacijama.

Obrazovnu misiju UCES sprovodi kroz master studije “Preduzetništvo”, na koju se ove godine upisuje osma generacija studenata. Do sada je studije odslušalo više od 80 polaznika. Studije se realizuju na engleskom i srpskom jeziku i do danas su zadržale karakter regionalnih studija, sa predavačima iz Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Centar za unapređenje i razvoj društva – IDS Novi Sad  tokom 2016. godine realizuje niz aktivnosti s ciljem promocije preduzetništva pod nazivom “Zajedno do povećanja konkurentnosti privrede u godini preduzetništva” uz podršku Gradske uprave za privredu Novog Sada.

icon
Document DOC, 102.50 KB, 25 downloads, 17 Apr, 2016 10:21

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži