Predstavljanje mogućnosti saradnje Univerziteta u Novom Sadu sa Univerzitetom Gunadarma, Indonezija

Predstavljanje mogućnosti saradnje Univerziteta u Novom Sadu sa Univerzitetom Gunadarma, Indonezija

Predstavljanje mogućnosti saradnje Univerziteta u Novom Sadu sa Univerzitetom Gunadarma, Indonezija

Pozivamo vas na međunarodnu prezentaciju i diskusiju o naučnoj i kulturnoj saradnji Indonezije i Srbije, koja će se održati 29.9.2014. sa početkom u 9 sati, u Amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Program konferencije možete preuzeti ovde.

Jedna od tema skupa će biti preduzetništvo na UNS-u, o čemu će govoriti sekretar UNESCO katedre, Vladimir Nikić.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži