MA programme in Cultural Policy and Management

MA programme in Cultural Policy and Management

26.7.2013.

University of Arts in Belgrade in cooperation with the University Lyon 2 presents a joint MA programme in Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans). Application deadline is 19th September 2013.

Contact person is Julija Matejic, Coordinator of UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, University of Arts in Belgrade
(Tel: +381 11 2624 281, coordinator@arts.bg.ac.rs).

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži