Najava serije preduzetničkih treninga

Najava serije preduzetničkih treninga

U periodu mart-maj 2018. Unesco katedra će, kao deo aktivnosti na DA-Space projektu, organizovati seriju preduzetničkih treninga.

U periodu mart-maj 2018. Unesco katedra će, kao deo aktivnosti na DA-Space projektu, organizovati seriju preduzetničkih treninga. Treninzi se organizuju prevashodno za studente, učesnike DA-Space projekta, a takodje i za druge zainteresovane studente, koji žele da nauče više o preduzetništvu. Mesto održavanja treninga su prostorije Open Innovation Lab-a (Vojvodjanskih brigada 28) i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

Naslovi i raspored treninga su u nastavku:
o Scrum Methodology - 22. mart
o Presentation Skills - 27. mart
o Lean Startup - 16. april
o Business Model -  19. april
o Intellectual Property Rights Management - 26. april
o Market analysis - 25. maj
o Open Innovation and Innovation management - 31. maj
o Project Management Excel / Gantt Chart - termin će biti objavljen naknadno 
o Idea Generation : Module 1: Design Thinking. Module 2: Customer Interviews - termin će biti objavljen naknadno
o Marketing - termin će biti objavljen naknadno
 
Krajem maja, održeće se Demo Day, kada će studentski timovi se prezentovati na koji način su rešeni izazovi Challenge-i definisani od strane kompanija. Tim pobednik Demo Day-a biće nagradjen studijskom posetom Univerzitetu u Puli (Hrvatska), od 26. do 28. juna 2018.     
 
Informacije o tačnom vremenu i mestu održavanja preostalih treninga biće objavljeno naknadno.
Za više informacija u vezi sa učešćem na treninzima možete nas kontaktirati na email daspace@uns.ac.rs.

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži