Poništen je konkurs za upis nove generacije studenata

Prema konkursu za upis na MAS Preduzetnistvo, upisuje se 20 studenata na studije na srpskom jeziku

Obaveštavamo vas da je Senat Univerziteta u Novom Sadu poništio Konkurs za upis studenata na MAS Preduzetništvo u školskoj 2018/19.

 

----------------------------------------------

Objavljen je konkurs za upis nove generacije studenata

Unesco katedra za studije preduzetništva raspisala je konkurs za upis devete generacije studenata na master akademske studije Preduzetništva. Prema konkursu je predvidjen upis 20 samofinansirajućih studenata, a program će biti realizovan na srpskom jeziku. Cena studija nije menjana, i iznosi 105.000 za domaće studente, odnosno 1.000 eura za strane.

Pored liste obaveznih predmeta, koja nije menjana, a to su: Uvod u preduzetništvo, Preduzetničke finansije, Strategija izlaska na tržište i Ljudski resursi u malom biznisu, lista izbornih predmeta će biti značajno proširena, o čemu će informacija biti objavljena naknadno. Trenutno skup izbornih predmeta čine: Preduzetništvo u visokim tehnologijama, Poslovno komuniciranje i etika, Upravljanje preduzetničkim projektima, Preduzetništvo u kreativnim industrijama i Metodologija naučno istraživačkog rada.

Prvi konkursni rok:
- prijavljivanje kandidata: od 15.10. do 26.10.2018. godine
- polaganje prijemnog ispita: 29.10.2018. godine
- objavljivanje preliminarne rang liste: 30.10.2018. godine
- objavljivanje konačne rang liste: 2.11.2018. godine
- upis primljenih kandidata: od 5.11. do 6.11. 2018. godine

Konkurs i Prijavni list je moguće preuzeti sa stranice KONKURS.

 

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži