Prezentacija Open innovation Chalenge

Prezentacija Open Innovation Chalenge i DA-Space projekta

Prezentacija Open innovation Chalenge

Prezentacija Open Innovation Challenge, će se održati u četvrtak, 06. јula 2017. godine, u 17:00 časova, u Amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, ul. Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad.

Aktivnost Open Innovation Challenge, će u prvoj fazi uključivati studentske timove, sa ciljem rešavanja 7 izazova, definisanih od strane regionalnih inovativnih kompanija. Zainteresovani studenti će imati priliku da se prijave za učešće u interdisciplinarnim studentskim timovima, čiji će zadaci - problemi biti raznovrsne poslovno-tehničke prirode. Sama realizacija će se sprovoditi u okviru Innovation lab-a, a kroz saradnju sa mentorima iz kompanija. Početak realizacije je oktobar 2017. godine.

O DA-Space projektu

DA-Space projekat je projekat koji se realizuje u okviru Interreg Danube Transnational Programa (sa periodom realizacije od 2017. do 2019. godine), sa ciljem unapređenja interdiciplinarne i prekogranične saradnje između različitih subjekata (pravnih/fizičkih lica). U okviru projekta će kroz pilot model - labaratorija za otvorene inovacije, kompanije, univerziteti i javne institucije, pred mlade talente staviti realne probleme i izazove sa kojima se isti susreću u praksi.

Saradnja između učesnika u DA-SPACE labaratorijama doprinosi benefitu za obe strane:

• mladi talenti će raditi na stvarnim poslovnim slučajevima i biće u mogućnosti da testiraju svoja rešenja, sticajući pri tome dragocene preduzetničke veštine;

• tragači (preduzeća, javne institucije, univerziteti…) će testirati kreirana rešenja i metodologiju, za konkretne probleme. Pored toga, zaposleni - mentori u labaratoriji će svakako pospešititi sopstvene poslovne kompetencije i svoje poslovne veštine.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u programu, kao član studentskog tima, možete se prijaviti slanjem emaila na adresu ljubomir.kljajic@uns.ac.rs.

Više informacija na sajtu: http://www.interreg-danube.eu/approved- projects/da-space

Ukoliko želite da prisustvujete prezentaciji Open Innovation Challenge-a, 06. jula 2017. godine, u 17:00 časova, molimo Vas da se registrujete putem sledećeg linka:

https://goo.gl/forms/XGSr9AF5TUyLvcxf1

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži