Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija

Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija
DA-Space logo

Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija za unapređenje preduzetničkih veština i javno-privatnih partnerstava u Dunavskom regionu”

Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija

Dunavski region karakterišu fragmentisanost i visok stepen dispariteta kada su u pitanju privredni napredak, poslovne prilike i inovacije.

DA-SPACE projekat je upravo skrojen kako bi se aktivno posvetio trenutnim izazovima u Dunavkom region i to pre svega kroz pilot model - labaratorija za otvorene inovacije, gde bi kompanije, javna tela, univerziteti i javnost mogli da zajedno sa mladim talentima stvore dobru osnovu za inovacije i istovremeno doprinesu razvoju istih u društvu. 

DA-SPACE labaratorije imaju za cilj unapređenje interdiciplinarne kao i prekogranične saradnje između različitih subjekata (pravnih/fizičkih lica) koja su sposobna da stvore nova rešenja i da potpomognu razvoj preduzetničkih veština svih učesnika u tom procesu. 

Projekat će testirati 7 labaratorija za otvorene inovaciju u 7 različitih regiona, gde će  javna tela, univerziteti, kompanije pred mlade talente staviti realne probleme i izazove sa kojima se isti susreću u praksi.   
Kroz zajedničku saradnju, mladi talenti će imati priliku da upravo na postavljenom problemu, stvore- razviju rešenje poslovnog problema kao i nove poslovne ideje. Benefite koji mladi talenti povrh svega stiču je svakako praktično iskustvo i znanje, bez kojih je poslovanje na tržištu rada i kapitala nezamislivo.      

Datum početka projekta: 01-01-2017
Datum završetka projekta: 30-06-2019

Budzet u Evrima: 
Ukupno: 1787166,5
ERDF doprinos: 1342128,75
IPA doprinos: 176962,77
ENI doprinos: 0

Broj pozivnih cikusa
1 poziv

Prioritetne oblasti
Inovatinvi i društveno odgovorni Dunavski region 
Prioritetni ciljevi
Povećanje komeptencija za poslovne i društvene inovacije             

Saradnja između učesnika u DA-SPACE labaratorijama doprinosi benefitu za obe strane:   

• mladi talenti će raditi na stvarnim poslovnim slučajevima i biće u mogućnosti da testiraju svoja rešenja u izlolovanom okruženju, sticajući pri tome dragocene preduzetničke veštine, pokzati svoje veštine i sposobnosti, koje mogu rezulirati u budućnosti i poslovnim prilikama;
 
• tragači (mala, srednja preduzeća, javna tela, univerziteti…) će testirati kreirana rešenja i metodologiju, za konkretne probleme.  Pored toga, zaposleni - mentori u labaratoriji će svakako kroz ovakav vid angažovanja, pospešititi sopstvene poslovne kompetencije i svoje poslovne veštine, a koje se svakodnevno uslovljavaju zahtevima tržišta.    

Dobijeni rezultati, biće prikazani i korišćeni kao road-map za kreiranje transnacionalne strategije za razvoj i poboljšanje stanja inovacija i preduzetništva u Dunavskom regionu. Svo znanje i iskustvo stvoreno u okviru DA-SPACE projekte će biti učinjeno dostupnim u najmanje 4 Dunavske regije kroz radionice i druge vidove edukacija. Projektni konzorcijum će takođe definisati strategiju održivog razvoja a radi finansiranja DA-SPACE labaratorija i nakon završetka projekta, uzimajući u obzir javno-privatna partnerstva, sponzorstva donacije od strane nacionalnih /evropskih fondova.    

Projekat je kofinansiran kroz fondove Evropske Unije (IPA, ERDF).

Više informacija na sajtu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/da-space

icon
Document DOCX, 34.45 KB, 25 downloads, 20 Jul, 2017 09:02

icon
Document DOCX, 29.28 KB, 17 downloads, 20 Jul, 2017 09:03

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži