Održana konferencija otvaranja Complexim projekta

Održana konferencija otvaranja Complexim projekta

Održana konferencija otvaranja Complexim projekta

objavljeno 4.4.2012.

U ponedeljak, 2. aprila na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, održana je konferencija otvaranja Complexim projekta. Rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković je otvarajući konferenciju naglasio važnost inovativnosti i preduzetništva. Ispred Fakulteta tehničkih nauka, okupljenima se obratio prof. dr Janko Hodolič i podsetio na brojne primere transfera tehnologije između ostalog i kroz osnivanja spin-off kompanija na Fakultetu tehničkih nauka.

U prvom delu konferencije, učesnicima su predstavljene institucije koje imaju značajnu ulogu u transferu tehnologija i znanja, što je osnovna tema projekta. O aktivnostima Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije govorila je gospođa Branka Totić, Direktorka Zavoda za inelektualnu svojinu Republike Srbije. Fond za inovacionu delatnost i programe pokrenute u okviru njega predstavila je Katarina Petrović, menadžer projekta. O podršci koju od strane Privredne Komore Srbije dobijaju inovativne kompanije u Srbiji govorila je dr Danica Mićanović, sekretar odbora za inovacije u PKS-u. Gospođa Mićanović je napomenula nedovoljnu saradnju Srbije i Mađarske u oblasti inovacija i transfera tehnologija, te je Complexim projekat označen kao odlična prilika za unapređenje te saradnje. Pre predstavljanja partnera na projektu, reč je data gospođi Danici Lale, program menadžeru na  IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Gospođa Lale, koja je tom prilikom predstavila IPA program prekogranične saradnje i podsetila na aktuelni poziv.

Drugi deo konferencije je bio namenjen predstavljanju kako samog Complexim projekta, tako i svih partnera na projektu. U ime vodećeg partnera, Univerziteta u Novom Sadu, učesnicima konferencije obratio se koordinator projekta, prof. dr Dragan Kukolj. Univerzitet u Segedinu, kao i aktivnosti koje sprovodi u vezi sa transferom tehnologija i znanja govorio je  Balaš Poljak, menadžer transfera tehnologije na Univerzitetu  uSegedinu.  Dr Peter Mađaroši, regionalni direktor Mađarskog udruženja za inovacije, predstavio je rad Mađarskog udruženja za inovacije, i dodatno pojasnio značaj transfera tehnologije. Poslovni Inkubator Novi Sad je predstavila Marija Stancu Mirosavljev.

 

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži