Uspešni preduzetnički projekat - NS Bike

Uspešni preduzetnički projekat - NS Bike

objavljeno 15.7.2011.

Obaveštavamo Vas da su rezultati rada na projektu „Automatizovani sistemi za identifikaciju i praćenje objekata u industrijskim i neindustrijskim sistemima“ kod MNTR Srbije br. TR35001, sa originalnim rešenjem automata i sistema za izdavanje i praćenje bicikala, primenjeni u sistemu NS Bike, JKP „Parking servis Novi Sad“.

Više o samom projektu NS Bike možete da vidite na sajtu www.parkingns.rs. Lično se možete uveriti na lokacijama „Štrand“ i „Spens“. (Lokacije „Univerzitet“ „Centar“ i „Železnička stanica“ će biti realizovane do kraja ove godine.)

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži