Osnivanje Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - UCIMSI

Osnivanje Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - UCIMSI

Osnivanju Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Na predlog Senata Univerziteta u Novom Sadu broj 04-29/15-31 od 28. novembra 2019. godine, Savet Univerziteta u Novom Sadu, na 7. sednici održanoj 23. decembra 2019. godine ...

Najavljujemo dogadjaj "Početak i rast kompanije RT-RK"

Najavljujemo dogadjaj "Početak i rast kompanije RT-RK"

Događaj je zakazan za 20. novembar 2018. od 18 do 20 sati u prostorijama Poslovnog inkubatora Novi Sad. Druženje sa prof. emeritusom dr Vladimirom Kovačevićem je zakazano za utorak, 20. novembar, u 18h. Učesnici skupa će imati priliku da čuju kako je n...

Poništen je konkurs za upis nove generacije studenata

Poništen je konkurs za upis nove generacije studenata

Prema konkursu za upis na MAS Preduzetnistvo, upisuje se 20 studenata na studije na srpskom jeziku Obaveštavamo vas da je Senat Univerziteta u Novom Sadu poništio Konkurs za upis studenata na MAS Preduzetništvo u školskoj 2018/19.

Najava serije preduzetničkih treninga

Najava serije preduzetničkih treninga

U periodu mart-maj 2018. Unesco katedra će, kao deo aktivnosti na DA-Space projektu, organizovati seriju preduzetničkih treninga. U periodu mart-maj 2018. Unesco katedra će, kao deo aktivnosti na DA-Space projektu, organizovati seriju preduzetničkih trenin...

Prezentacija Open innovation Chalenge

Prezentacija Open innovation Chalenge

Prezentacija Open Innovation Chalenge i DA-Space projekta Prezentacija Open innovation Chalenge Prezentacija Open Innovation Challenge, će se održati u četvrtak, 06. јula 2017. godine, u 17:00 časova, u Amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu...

Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija

Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija

Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija za unapređenje preduzetničkih veština i javno-privatnih partnerstava u Dunavskom regionu” Projekat “DA-SPACE - Projekat otvorenih inovacija Dunavski region karakterišu fragmentisanost i visok stepen dispa...

USPESI NAŠIH STUDENATA

PROJEKTI

Erazmus za mlade preduzetnike

 

ISKUSTVA STUDENATA

UNESKO Mаster studije dаle su mi priliku dа u Srbiji studirаm nа Engleskom. Preduzetništvo kаo oblаst progrаmа Mаster studijа predstаvljаju novi pristup u nаšoj zemlji, zа štа mislim dа je veomа bitno zа ekonomski rаzvoj Srbije. Tokom kursа, kroz vežbe, stekli smo mnogo prаktičnog znаnjа. Nа krаju Mаster progrаmа nаučili smo kаko bi trebаlo uspešno voditi kompаniju. Sigurnа sаm dа će mi stečeno znаnje pomoći u budućoj kаrijeri. "

Lidiа Jаkuš, dipl. menаdžer

 

  

 

Povežite se sa nama

Pratite nas na svojoj omiljenoj socijalnoj mreži